Kujalan tilan historiaa

Kujalan tilan synty ajoittuu 1500-luvun puolivälin jälkeiselle ajalle. Tila on ollut alkujaan kruununtila, eli valtion omistama tila, josta talonpojat ovat maksaneet veroa eli silloista vuokranmaksua. 1600-luvulla veron määrä oli 2 1/3 kappaa ruista ja 8  2/3 kappaa ohraa vuodessa (1 kappa = 4,58 litraa). Veron määräytymisen perusteena pidettiin manttaalilukua, joka oli tuolloin 1/3 manttaalia. Tila on lunastettu verotilaksi 1686. 

Tilan merkittävimpiä historiallisia tapahtumia on pikkuvihan aikaisen isännän piilottamat taalerit. Taalerit oli piilotettu kellarituvan porraskiven alle. Vaikka kellaritupa purettiin 1920-luvulla päärakennuksen uuden pirtin ja porstuan tieltä, porraskivi ja kellarituvan alla ollut kellari jäivät koskemattomina paikolleen – ja taalerit pysyivät piilossa. Rahat löytyivät vasta vuonna 1978, kun vanha porstua purettiin uuden eteisen ja saunatilojen tieltä. Nyt taalerit ovat tallessa Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseossa.

Kujalan tilan elinkeinoina ovat aina olleet kalastus, maanviljely ja kaupankäynti. Aikojen saatossa Kantatila on jakautunut useampaan tilaan, tärkeimpinä Kujala, Toikki ja Perälä. Nykyisin näistä tiloista maataloutta harjoitetaan enää Kujalan tilalla. Kalastus jäi pois elinkeinoista vasta 1980-luvun loppupuolella, kun tilan edellinen isäntä Kari Ranta alkoi keskittyä lihakarjan kasvatukseen.

Lehmiä tilalla on ollut 1970-luvun loppupuolelle saakka. Vuonna 1983 karja siirtyi uuteen lämpimään lihakarjanavettaan. Samalla poistui käytöstä vanha kivinavetta, joka on perimätiedon mukaan rakennettu 1790-luvulla. Se ehti siis palvella maatilaa lähes 200 vuotta. Kujalan lihakarjanavetta laajennettiin nykyiseen kokoonsa vuonna 1996. Vuosituhannen vaihteessa siirryttiin ostovasikoista itse uudistuvaan pihvikarjaan, ja ensimmäiset poikimiset tapahtuivat keväällä 2001. Vuonna 2006 emokarjalle valmistui oma pihatto, jossa emolehmät vasikoineen asustelevat.

Kujalan tilan suoramyynti aloitettiin 90-luvulla Hailuodon siikamarkkinoilla. Myynnissä oli ensi alkuun ohra-kauraryynejä ja kaurahiutaleilta. Hailuodon rantalaitumilla kasvatetun lihan suoramyynti aloitettiin syksyllä 2013 samoin siikamarkkinoilla. Lihan käsittelylle saneerattiin tilat entiseen vasikkajuottamon maitohuoneeseen.

Ritvan Herkun maankuulut Löökikastikkeet tulivat Kujalan tilalle kesällä 2014. Kastikkeiden valmistus siirtyi Kujalan tilan elintarviketiloihin, ja Löökikastikkeiden äiti Ritva Heiskari opetti niiden teon kädestä pitäen Kujalan isännälle ja emännälle.

Kauppa